FenixNordic

Eksperter i valuta og
internationale betalinger

Vi hjælper med den rigtige løsning til den rigtige pris
med særlig fokus på risikostyring og personlig sparring.

Valuta er en af de udefra kommende faktorer, som har absolut størst indvirken på virksomhedens bundlinje. Desværre bliver valuta ofte først prioriteret når skaden ER sket.

fenixNordic blev etableret med det formål at give virksomheder den nødvendige fokus og indsigt i et komplekst og for mange uigennemskueligt område.

Stort set alle virksomheder har valutatransaktioner i større eller mindre grad, men det er desværre de færreste som kender til omfanget af deres omkostninger og den risiko de løber.

Hos fenixNordic giver vi Jer gennemsigtighed på begge parametre og sikrer et beslutningsgrundlag baseret på viden fremfor tro.

“Bottom line er jo, at vi har fået et bedre produkt. Vi kan se, at vi sparer nogle penge, og det var ligesom det, der var indgangsvinklen på, at vi gik ind i det her. At jeg så har fået nærvær og service med, er jo sådan set bare super fedt.”

Lars, Founder & Direktør i SAYSKY

Referencer

Mød Lasse fra Bold Drinks og Lars fra SAYSKY og hør hvorfor de bruger fenixNordic.

Ydelser

Hos fenixNordic står vi på 3 søjler: Omkostningsanalyse, Valutarisiko samt daglig handel. Vores to vigtigste opgaver er at sikre, at du som kunde agerer ud fra viden frem for tro samt hjælpe dig med at skabe gennemsigtighed i din virksomhed, indenfor valuta og udenlandske betalinger. Dette skal naturligvis være skabt på et fundament af tillid.

 

Valuta er et nicheområde, som kan være svært helt at gennemskue og forstå. Både i forhold til risiko og omkostninger, men også i forhold til hvilke beslutninger, man bør træffe i en forretningsmæssig sammenhæng. Vi oplever, at mange virksomheder bruger 2% af deres tid på et område, som reelt fylder 20% af forretningen, men grundet kompleksitet og berøringsangst bliver det ikke belyst. Det vil vi gerne hjælpe med at ændre på. Nedenfor har vi beskrevet de 3 primære områder, vi bevæger os indenfor:

Analyse

Vi leverer en grundig analyse af jeres samlede omkostninger indenfor valuta- og betalingsgebyrer. Herved skaber vi transparens på et område, som notorisk er svært at gennemskue. Analysen synliggør de muligheder, I som virksomhed har for at optimere på både setup og pris og ikke mindst hvor få ressourcer, det vil kræve. Med en omkostningsanalyse i hånden får I en markant bedre indsigt i Jeres virksomhed, da dette giver Jer mulighed for at benytte valuta-området som en vigtig og strategisk del af Jeres forretning.

Valutarisiko

Med mere end 30 års erfaring indenfor den finansielle verden har vi, hos fenixNordic, en unik indsigt i håndtering af valutarisiko i virksomheder på alle niveauer. Vi er derfor i stand til at informere og uddanne Jer ved brug af simple redskaber og processer, som vi tilpasser lige netop jeres virksomhed. Dette giver Jer mulighed for at benytte valuta strategisk i Jeres forretning i stedet for at se valuta som et nødvendigt onde. Det vigtigste i enhver forretning er at prioritere korrekt. Udfordringen er, hvis beslutningsgrundlaget er forkert. Med en gennemgang af Jeres risiko indenfor valuta, sikrer I som virksomhed, at beslutningerne bliver truffet på et korrekt grundlag, og I sikrer samtidig den rette ansvarsfordeling internt i virksomheden. Ingen CFO’s får ros, når man vinder på valuta, men alle får ris, når man taber. Vi har lavet en kort folder om vores tilgang til valutarisiko, som du kan modtage her.

Daglig handel

Som de eneste i Danmark har vi mulighed for at tilbyde, at I kan håndtere Jeres virksomheds daglige valutatransaktioner, betalinger til udlandet, opsamling på valutakonti og adgang til sikringsinstrumenter – helt uden, I behøver skifte bank. Det foregår via vores unikke samarbejde med CurrencyCloud. Processen er nem og let forståelig, og vi er med hele vejen til løbende at guide Jer, således I træffer de rette beslutninger. Ligeledes sikrer vi, at I som kunde har et nemt overblik over Jeres udgifter hertil.

Valuta Unplugged

fenixNordic har et unikt samarbejde med uafhængig økonom Lars Christensen. Her tager vi pulsen på valutamarkedet udelukkende set ud fra danske virksomheders synspunkt.

Interesseret i at høre mere?
Ring til os på + 45 44 22 22 20
eller send en mail på info@fenixnordic.com